Contract

shaking hands, handshake, contract

Een contract heeft altijd twee kanten:

De ene partij doet iets, de andere partij betaalt ervoor.

Onze advocaat is specialist op het gebied van contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht en daarmee ook civiel procesrecht.

Specialisaties:  – Opdracht- en loonwerkcontracten  – Verzekeringscontracten – Koopcontracten – Huurcontracten – Pachtcontracten –  – Agentuurcontracten.

LET OP:

Wanneer er niet betaald wordt en de wederpartij voert verweer of heeft een tegenvordering, dan is er geen sprake van een incasso maar een contractueel geschil.

Onze opdrachtbevestiging is helder en onze voorwaarden die we meesturen, zijn overzichtelijk. 

Neemt u gerust contact met ons op.

Is uw vordering onbetwist en opeisbaar?

Kijkt u onder ‘incasso’.